Externa uppdrag

Nedan följer en förteckning på organisationer där jag, på olika vis och under längre eller kortare tid, har arbetat med förändringsprocesser och interpersonella relationer utanför terapirummet.

2018-2017 Migrationsverket, region syd
2018-2017 Stiftelsen Skånska Landskap
2018-2017 Fackförbundet Vision
2017-2015 Region Skåne, Koncernkontoret
2016-2014 Försäkringskassan, kompetensforum
2015 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
2015 Eslövs kommun, utbildning och barnomsorg
2015-2014 Högskolan i Kristianstad HKR
2015-2014 Softronic AB
2015-2014 DS Smith
2015-2014 SCA
2013-2012 Skånes universitetssjukhus
2013-2012 Primärvården Skåne
2013-2011 Försäkringskassan
2012 Skånes kommunförbund
2012 Östergötlands länsmuseum
2012-2011 Regionservice, Region Skåne
2011 Uppsala kommun, Socialförvaltningen
2010 Växjö stiftskansli, Svenska kyrkan
2010 Psykiatri Skåne
2010 Vellinge kommun
2009 Malmö stad
2008 Kalmar kommun, Kulturförvaltningen
2008 Kriminalvården
2011-2008 Lunds Energikoncernen
2010-2008 Vellinge kommun
2010-2008 Managementenheten, Försvarsmakten
2011-2008 Lunds Energikoncernen
2009-2008 Procordia Food
2009 Lunds Energikoncernen
2007 Procordia Food
2007 Posten Meddelande
2007-2006 Regionförbundet Kalmar län
2006 Östergötlands Länsmuseum
2005 Riksantikvarieämbetet, RAÄ-UV
2005 Lunds kommun
2005 Kiviksmusteri AB
2005-2003 ESBE AB
2004-2003 Region- och länsbibliotek i södra Sverige
2004-2003 ICA AB
2006-2003 Burlövs kommun
2004-2002 SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten
2003-2002 Folktandvården Södra Bohuslän
2002 GK teknik och fastighetsserviceAB
2002 Region Skåne, Primärvården
2002 VG-regionen, Kultur & bibliotek
2002 Sahlgrenska Sjukhuset
2003-2002 PEAB
2003 NOSAM
2003-2001 MAS Universitetssjukhuset
2002-2001 Landskrona Lasarett, operationsenheten
2002-2001 Posten Meddelande AB
2002-2001 Primärvården Skåne
2002-2001 Accor Hotell Danmark
2001 Lunds Universitetssjukhus, Röntgen
2000 Tarkett Sommer AB
2000-1998 AMU-gruppen HADAR