THE

The human element är inte psykoterapi utan en fokuserad pedagogisk metod som syftar till ökad medvetenhet och mellanmänsklig utveckling som har sin grund i human potential movement som var en rörelse på 1960- och 70-talen, som hade humanistisk psykologi som teoretisk grund. Kärnan är människors inneboende förmåga. Att det i varje människa finns en kraft och en kompetens som gör att hon kan reda ut sina svårigheter, om hon får kontakt med personer som har en tillåtande och accepterande inställning.

Grundtankarna kommer från personcentrerade terapi som spelade en stor roll för utformning av nutida former av pedagogik och coaching som förordar individens spontanta nyfikenhet och experientellt lärande i konkreta situationer.

THE erbjuds som en intensiv kursvecka och en ny kursstart planeras för en sluten THE-grupp med ett fåtal platser 2020. Programmet pågår under fem dagar och vänder sig till dig som är intresserade av att undersöka hur du relaterar till dig själv och till andra och därigenom utveckla din medvetenhet om dig själv och mellanmänskliga relationer så att du kan uppnå mer av vad du vill ha i livet.

THE ger dig möjlighet att bli:

  • mer medveten om dig själv och hur du förhåller dig till andra
  • mindre försvarsinriktad och tydligare hur du kan samarbeta med andra
  • tryggare i dig själv
  • mer vitaliserad och livfull
  • öppnare inåt och utåt för att få djupare kontakt med dig själv och andra
  • mer gränssättande och stå upp för dig själv

Metoderna vi använder är bland annat feedback, visualiseringar, kroppsscanning, självskattningsinstrument, meditationer, övningar i grupp, upplevelsebaserade utomhusövningar, icke-verbala kroppsövningar, reflektioner och pågående dialoger. Vi tror på uppriktighet och eget ansvarstagande som de kraftfullaste verktygen för varaktig personlig och interpersonell utveckling.

Detta är inte en traditionell kurs där vi lär ut saker, utan snarare en process där man arbetar med sig själv tillsammans med andra. Ju mer du är villig att att bjuda på i form av öppenhet, nyfikenhet och närvaro, desto mer får du ut av veckan.

Gruppen träffas under en intensiv vecka (5 arbetsdagar) på internat i Mölle/Kullaberg. Pris för deltagande är 20 000 kr exkl. kost, logi och moms. Programmet omfattar även en antagningsintervju och en uppföljningsintervju samt ger förutsättningar för den internationella handledarutbildningen THE fas 2.

Om du är intresserad för egen del, och/eller önskar mer information för din organisations räkning, så är du välkommen att höra av dig till mig. Vill du förhandsboka en plats kontakta mig: [javascript protected email address] eller 076-0391683.