THE

The human element är inte psykoterapi utan en fokuserad pedagogisk metod som syftar till ökad emotionell medvetenhet och utveckling av mellanmänskliga relationer. THE har sin grund i human potential movement och i humanistisk psykologi. Kärnan är människors inneboende förmåga. Att det i varje människa finns en kraft och kapacitet som gör att hon kan utvecklas, lära sig nytt och reda ut sina svårigheter, om hon får kontakt med personer som har en öppen och accepterande inställning.

Grundtankarna kommer från personcentrerad terapi som spelade en stor roll för utformning av nutida former av pedagogik som förordar individens spontanta nyfikenhet och experientellt lärande i konkreta situationer.

THE erbjuds som en intensiv kursvecka och en ny kursstart planeras för en sluten THE-grupp med ett fåtal platser mot slutet av 2020. Programmet pågår under fem dagar och vänder sig till dig som är intresserade av att undersöka hur du relaterar till dig själv och till andra och därigenom utveckla din emotionella medvetenhet om dig själv och andra så att du kan uppnå mer av vad du vill ha i livet.

THE ger dig möjlighet att bli:

  • mer medveten om dig själv och hur du förhåller dig till andra
  • mindre försvarsinriktad och tydligare hur du kan samarbeta med andra
  • tryggare i dig själv
  • mer vitaliserad och livfull
  • öppnare inåt och utåt för att få djupare kontakt med dig själv och andra
  • mer gränssättande för att tydligare kunna stå upp för dig själv 

Metoderna vi använder är bland annat dynamiska övningar, feedback, visualiseringar, kroppsscanning, självskattningsinstrument, meditationer, övningar i grupp, upplevelsebaserade utomhusövningar, icke-verbala kroppsövningar, reflektioner och samtal. Vi tror på uppriktighet och eget ansvarstagande som de kraftfullaste verktygen för varaktig personlig och interpersonell utveckling.

Detta är inte en traditionell kurs där vi lär ut saker, utan snarare en process där man arbetar med sig själv tillsammans med andra. Ju mer du är villig att i form av öppenhet, nyfikenhet och närvaro gå in i processen, desto mer får du ut av veckan.

Gruppen träffas under en intensiv vecka (5 arbetsdagar) på internat i Mölle/Kullaberg. Pris för deltagande är 20 000 kr exkl. kost, logi och moms. Programmet vänder sig till såväl professionella som till privatpersoner samt omfattar ett förberedande samtal och ett uppföljningssamtal efter kursen.

Om du är intresserad för egen del, och/eller önskar mer information för din organisations räkning, så är du välkommen att höra av dig till mig. Vill du preliminärboka en plats kontakta mig på kontaktformuläret.