THE (Human Element) är ett pedagogiskt program för personlig och interpersonell utveckling. En ny start planeras för en sluten grupp med ett fåtal platser 2018. Programmet pågår under fem dagar och vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla sin medvetenhet om sina mellanmänskliga relationer och som vill arbeta med detta inom ramen för ett program. Vill du undersöka hur du relaterar till dig själv och till andra och därigenom utveckla mellanmänskliga relationer så att du kan uppnå mer av vad du vill ha i livet så är programmet något för dig. 

Vad kan man få ut av veckan? Vanliga kommentarer är:
    •    mer medveten om mig själv och hur jag förhåller mig till andra

Gå från ”automatiska beteenden” till att kunna välja hur jag ska agera
    •    Bli mindre försvarsinriktad och ha lättare att samarbeta med andra
    •    Tryggare och lugnare i mig själv
    •    Känner mig mer livfull
    •    Större öppenhet och lättare att få kontakt med andra
    •    Kommer mer till min rätt; vågar ta för mig och sätta gränser

Insikterna och lärdomarna du får kan användas i alla dina mellanmänskliga relationer.

Metoderna vi använder är bland annat feedback, visualiseringar, självskattningsinstrument, övningar i grupp, reflektion och samtal. Vi tror på uppriktighet och eget ansvarstagande som de kraftfullaste verktygen för varaktig personlig och interpersonell utveckling.

Detta är inte en traditionell kurs där vi lär ut saker, utan snarare en process där man arbetar med sig själv tillsammans med andra. Ju mer du är villig att att bjuda på i form av öppenhet, nyfikenhet och närvaro, desto mer får du ut av veckan. 

Veckan erbjuder konkreta möjligheter att testa och träna verktyg och förhållningssätt som gynnar relationsbyggande och effektivt samarbete

 

Gruppen fördjupar sig inom olika områden som exempelvis:

  • möjligheter till egna val, frihet att välja och öppenhet inför sig själv och andra
  • beteendemönster som att höra samman med andra, låta sig påverkas och påverka andra samt viljan att vara uppriktig mot sig själv och öppen mot andra 
  • ångest, affekter, känslor och impulser
  • självkritik, falskt själv, mångfacetterade självtillstånd och självkänsla
  • undvikande, motstånd och försvarsmekanismer
  • mellanmänskliga relationer, mentalisering och samspel
  • grupprocesser, problemlösning och beslutsfattande

Deltagarna har ofta varit personer från organisationer som önskar utveckla sitt samarbete med andra. Gruppen träffas under en intensiv vecka (5 arbetsdagar) på internat i Mölle/Kullaberg för genomförande av programmet. Pris för deltagande är 12 500 kr/deltagare, exkl. kost, logi och moms. Programmet ger diplom och meriterar för fördjupningsutbildning THE fas 2.

Om du är intresserad för egen del, och/eller önskar mer information för din organisations räkning, så är du välkommen att höra av dig till mig. Vill du förhandsboka en plats kontakta mig: [javascript protected email address] eller 076-0391683.