Remiss

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk terapi (PDT/ISTDP). Då behöver du en remiss från din doktor. Psykoterapimottagningen är ackrediterad enbart för behandlingsformen PDT/ISTDP, vilket innebär att jag har möjlighet att ta emot patienter och bedriva behandling inom hälsovalet psykoterapi, Region Skåne. PDT/ISTDP på remiss betyder att du kan få upp till 25+25 terapisessioner med högkostnadskort. Du betalar 200 kr per session fram till 1150 kr därefter gäller frikort. Är du intresserad av denna möjlighet så kontakta din vårdcentral för mer information. Mer info: 1177

"Med anledning av utvecklingen av Covid-19-smittan och den rådande situationen där det är av största vikt att förhindra och minska smittspridning, och därmed skydda särskilt känsliga grupper, ska ingen uteblivandeavgift debiteras när patienter med förkylnings- eller influensasymtom avbokar tidsbeställt mottagningsbesök, även om avbokning sker med mindre än 24 timmars varsel. Villkoret är att patienten kontaktar mottagningen och meddelar förhinder innan den bokade tiden. Om patienten försökt men inte haft möjlighet att få kontakt med mottagningen, exempelvis på grund av att mottagningen hållit stängt, ska avgift inte heller debiteras. Beslutet gäller under perioden 2020-03-16 - 2020-04-30, med nytt ställningstagande utifrån då rådande situation avseende Covid-19." // Region Skåne, avd. för hälso- och sjukvårdsstyrning.