Remiss innebär att du får psykoterapi inom vårdvalet från Region Skåne, vilket betyder att du får 25 samtal med högkostnadskortet. Det vill säga 200 kr betalar du fram till 1100kr. Men med skillnaden att remissen innebär att det finns vissa obligatoriska förutsättningar.

Kommer du via remiss från Vårdcentral gäller reglerna precis som inom Region Skåne, avbokning inom 24 timmar debiteras 400 kr oavsett orsaken till varför man inte kunde komma eller var tvungen att avboka. När betalningen är gjord kan jag på nytt boka nästa samtal det vill säga att samtal som redan är inbokade pausas i väntan på att betalningen.

Samtalen varar alltid i 45 minuters, så planera din tid väl. Första samtalet innebär utfyllnad av dokument då remissen kräver information till Region Skåne. Remissen innebär 25 samtal i allt, var av ett inskrivningssamtal och ett utskrivningssamtal samt uppföljning 3 månader senare, dessa är obligatoriska på så sätt att dom är viktiga att genomföra eftersom dom är en del i remissförfarandet.

Vill du avbryta behandlingen tidigare är det viktigt att du bokar in ett utskrivningssamtal och senare det uppföljande samtalet 3 månader senare.

Fram till det sjätte samtalet är remissen fortfarande ”öppen”, det betyder att om du upptäcker att du inte vill fortsätta din behandling hos mig så kan du avsluta och ta remissen till ett annat ställe. Efter sjunde samtalet/sessionen är remissen knuten till mig.