ISTDP på remiss

Psykoterapimottagningen är ackrediterad, vilket innebär att jag har möjlighet att ta emot patienter och bedriva ISTDP behandling inom hälsovalet psykoterapi, Region Skåne. ISTDP på remiss från din läkare på vårdcentralen betyder att du får upp till 25 terapisessioner med högkostnadskort. Du betalar 200 kr per session fram till 1150 kr därefter gäller frikort. Är du intresserad av denna möjlighet så kontakta mig eller din vårdcentral för mer information. Mer info: 1177

Hur du söker ISTDP-behandling:

- Du behöver en remiss med önskan om PDT/ISTDP från din läkare där du är listad 

- Kontakta mig via e-post med din förfrågan, jag svarar inom några dagar om jag har möjlighet att ta emot dig eller om jag har väntelista

-  När jag får din remiss bokar vi tid för ett nybesök och sedan några bedömningssamtal

- Om terapin är meningsfull, praktiska förutsättningar i form av tider, och om du själv vill så fortsätter vi arbetet upp till 25 sessioner.

1. Formulär nybesök/inskrivning

nybesok.pdf

2. Formulär samtycke videoinspelning

video.pdf

3. Patientenkät nybesök/inskrivning (hälsovalet)

inskrivning.pdf

4. Patientenkät avslutning/utskrivning (hälsovalet)

utskrivning.pdf

5. Patientenkät uppföljning (hälsovalet)

uppfoljning.pdf