ISTDP / PDT remiss

Psykoterapimottagningen är ackrediterad, vilket innebär att jag har möjlighet att ta emot patienter och bedriva ISTDP behandling inom hälsovalet psykoterapi, Region Skåne. ISTDP på remiss från din läkare på vårdcentralen betyder att du får upp till 25 terapisessioner med högkostnadskort. Du betalar 200 kr per session fram till 1150 kr därefter gäller frikort. Är du intresserad av denna möjlighet så kontakta mig eller din vårdcentral för mer information.

1. Formulär nybesök/inskrivning

nybesok.pdf

2. Formulär samtycke videoinspelning

video.pdf

3. Patientenkät nybesök/inskrivning (hälsovalet)

inskrivning.pdf

4. Patientenkät avslutning/utskrivning (hälsovalet)

utskrivning.pdf

5. Patientenkät uppföljning (hälsovalet)

uppfoljning.pdf