Hälsoval psykoterapi

Har du en remiss på korttids-PDT/ISTDP och söker vård inom hälsoval psykoterapi?

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för psykoterapi. Du behöver en remiss från din vårdcentral. Psykoterapimottagningen är ackrediterad för behandlingsformen modern korttids-PDT/ISTDP, vilket innebär att vi har möjlighet att ta emot patienter och bedriva behandling inom hälsovalet psykoterapi, Region Skåne. Psykoterapi på remiss betyder att du kan få upp till 25 terapisessioner med högkostnadskort. Du betalar 200 kr per session fram till 1150 kr därefter gäller frikort. Är du intresserad av denna möjlighet så kontakta din vårdcentral för mer information. Mer info: 1177

Om du kommer med remiss från din vårdcentral behöver du också tidigt kontakta mig och göra en förfrågan om psykoterapi. Om jag har möjlighet att ta emot dig kontaktar jag dig med förslag på datum/tid för nybesök.

nybesok.pdf

video.pdf

inskrivning.pdf

utskrivning.pdf

uppfoljning.pdf