2017-2018 Grupphandledning Migrationsverket
     
     
     
     
     

 

2017-2018

Grupphandledning

Migrationsverket

2017-2018

Psykosocialt arbetsmiljöarbete

Stiftelsen Skånska Landskap

2017-2018

Personalutbildning i kommunikation, samtalsmetodik, svåra samtal

Vision

2015-2017

Processhandledning av anställda som leder utvecklingsgrupper

Region Skåne Koncernkontoret

2014-2016

Ansvarig processhandledare och extern nationell programledare för FK insatser inom medarbetarskap och ledarskap

Försäkringskassan

2015

Processhandledare i konflikthantering och stödsamtal till parter och chefer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2015

Konsult och handledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor på grundskola, storgruppspedagogik, individuellt chefsstöd och utvecklingsprogram för hela mellanstadieskolan under 1 år

Eslövs kommun

2014-2015

Konsult och handledare i omorganisationsutredning och individuellt chefsstöd och stödsamtal till nyckelpersoner inom organisationen

Högskolan i Kristianstad HKR

2015

Processhandledare i psykosociala arbetsmiljöfrågor och kartläggning med QPSNordic på IT-supportavdelning med 40 medarbetare. Individuella stödsamtal med medarbetare

Softronic AB

2014-2015

Processhandledare för grupper av arbetsledare i kompetens-utveckling

DS Smith