John Lundborg, leg. psykoterapeut med affektfokuserad inriktning, cert. ISTDP-terapeut från Ersta Sköndal högskola, tidigare doktorand vid Göteborgs universitet i pedagogisk psykologi, magisterexamen från Lunds universitet och kandidatexamen från Uppsala universitet. Efter akademiska studier åtta års klinisk högskoleutbildning i psykodynamisk psykoterapi PDT och intensiv psykodynamisk korttidsterapi ISTDP på avancerad nivå. Medlem i forskargruppen Posthumanistisk pedagogik. Arbetar uteslutande som privatpraktiserande psykoterapeut med affektfokuserad inriktning utifrån tvärvetenskaplig forskning om emotioner, anknytning och intersubjektivitet. Tidigare arbete som psykoterapeut på S:t Lukas psykoterapimottagning i Kristianstad, Helsingborg och Malmö.

Medlem i föreningarna: ISTDP, SEPT, RPC. 

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel.