Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut i psykodynamisk terapi och har en magisterexamen i pedagogisk psykologi. Mitt kliniska arbete utgår från såväl klassisk konflikt- och objektrelationsteori som modern anknytnings- och affektteori. Jag arbetar med intensiv dynamisk psykoterapi samt med handledning och utbildning av grupper som önskar utveckla sina mellanmänskliga relationer.

Jag har varit doktorand i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet (1991-1996), min psykoterapeutexamen är från Ersta Sköndal högskola, magisterexamen från Lunds universitet och kandidatexamen från Uppsala universitet. Jag är medlem i Svenska föreningen för ISTDP och Psykoterapicentrum samt styrelseledamot i S:t Lukas i Lund. Jag genomgår en treårig specialistutbildning (core-träning) i ISTDP (2016-2019) vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm med bland annat Allan Abbass professor från Dalhousie University, Canada som lärare och handledare. Jag medverkar även i forskningsmiljön Posthumanistisk pedagogik vid Lunds universitet samt deltar i såväl nationella som internationella nätverk och har kontinuerlig egen handledning. Jag har även lång erfarenhet som handledare med återkommande konsultationer av klinikchefer och verksamhetschefer inom primärvård och psykiatri samt ST/AT läkare. Parallellt arbetar jag även kliniskt inom Hälsoval psykoterapi på S:t Lukas psykoterapimottagning. Jag är licensierad handledare i THE från New York, The Schutz Company.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning. Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.

Om du är intresserad av kontakt och/eller vill boka nybesök så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: [javascript protected email address] eller telefon: 076-0391683