John Lundborg är leg. psykoterapeut, fil.mag i pedagogisk psykologi och arbetar i privat praktik med intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) och med processhandledning i programmet (THE).

Doktorand i pedagogik med inriktning mot utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet (1991-1999), psykoterapeutexamen är från Ersta Sköndal högskola, magisterexamen från Lunds universitet och kandidatexamen från Uppsala universitet. Medlem i Svenska föreningen för ISTDP och Psykoterapicentrum samt fd. styrelseledamot i S:t Lukas i Lund. Genomgår en treårig specialistutbildning (core-träning) i ISTDP (2016-2019) vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm med bland annat Allan Abbass professor från Dalhousie University, Canada som lärare och handledare. Medverkar även i forskningsmiljön Posthumanistisk pedagogik vid Lunds universitet samt deltar i såväl nationella som internationella nätverk och har kontinuerlig egen handledning. Lång erfarenhet (30 år) som handledare med återkommande konsultationer av professionsgrupper, klinikchefer och verksamhetschefer inom organisationer, primärvård och psykiatri samt ST/AT läkare. Arbetar även ackrediterat inom Hälsoval psykoterapi på S:t Lukas psykoterapimottagning. Licensierad och utbildad handledare i det pedagogiska programmet THE (The Human Element) i New York.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning. Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.

Om du är intresserad av kontakt och/eller vill boka nybesök så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: [javascript protected email address] eller telefon: 076-0391683