Jonathan Lundborg, kurator med pre-coreutbildning i ISTDP och masterexamen i sociologi från Lunds universitet med pågående grundutbildning i psykoterapi (steg 1). Arbetar med psykosocial hälsa och bedriver eget behandlingsarbete under handledning och deltar i vårdplaneringsmöten.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel.