IMG_3208.jpg

John Lundborg, legitimerad psykoterapeut i psykodynamisk terapi (PDT) och certifierad psykoterapeut i psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) från Ersta Sköndal högskola samt ackrediterad inom hälsoval psykoterapi för korttids-PDT/ISTDP. Tidigare doktorand i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, magisterexamen från Lunds universitet och kandidatexamen från Uppsala universitet. Arbetar uteslutande kliniskt som privatpraktiserande med ISTDP. Varit styrelseledamot och psykoterapeut inom S:t Lukas. Licensierad handledare i THE från Schultz Company i New York. Medlem i föreningarna: ISTDP, SEPT, RPC. 

  • John har även under 20 år arbetat med utveckling av interpersonella relationer i organisationer baserat på principer och metoder från THE tex. Migrationsverket, Lunds kommun, Region Skåne, Försäkringskassa, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF, Kommunförbundet i Kalmar län, Högskolan i Kristianstad HK, Skånes universitetssjukhus, Sus, Primärvården Skåne, Skånes kommunförbund, Socialförvaltningen Uppsala kommun, Växjö stift Svenska kyrkan, Psykiatri Skåne, Kriminalvården, Försvarsmaktens managementenhet, SPSM specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö stad, Riksantikvarieämbetet, Folktandvården Södra Bohuslän, Burlövs kommun, Sahlgrenska Sjukhuset, MAS Malmö universitetssjukhus, Landskrona Lasarett, UsiL Lunds Universitetssjukhus.

Jonathan Lundborg, kurator med pre-coreutbildning i ISTDP och masterexamen i sociologi från Lunds universitet med pågående grundutbildning i psykoterapi (steg 1). Arbetar med social och psykosocial hälsa på psykoterapimottagningen, bedriver eget behandlingsarbete under handledning, deltar i inskrivnings-, avslutnings- och uppföljningssamtal samt vårdplaneringsmöten och telefon och e-postkontakt inför nybesök och provterapier samt utför utredningsarbete i samband med behandling.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel.