John Lundborg, leg. psykoterapeut, fil.mag med inriktning mot pedagogisk psykologi arbetar kliniskt i egen praktik och på S:t Lukas mottagning för psykoterapi. Genomgår en treårig specialistutbildning core-träning i ISTDP (2016-2019) vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm med bland annat Allan Abbass professor från Dalhousie University som lärare och handledare, medlem i forskningsmiljön posthumanistisk pedagogik vid Lunds universitet. Psykoterapeutexamen (steg 2) med psykodynamisk inriktning från Ersta Sköndal högskola, forskarutbildning i pedagogik vid Göteborgs universitet, magisterexamen med inriktning mot pedagogisk psykologi från Lunds universitet, grundutbildning i psykoterapi (steg 1) med psykodynamisk och existentiell inriktning från S:t Lukas utbildningsinstitut samt filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap från Uppsala universitet. Medlem i Svenska föreningen för ISTDP och Psykoterapicentrum samt fd. styrelseledamot i S:t Lukas i Lund. Licensierad och utbildad handledare i det pedagogiska programmet THE (The Human Element) i New York, USA. Lång erfarenhet av processhandledning av personalgrupper i organisationer. 

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke, skyddad yrkestitel och skyddad specialistbeteckning. Det är straffbart att använda sig av en titel som man inte har legitimation för.

Om du är intresserad av kontakt och/eller vill boka nybesök så är du välkommen att höra av dig till mig via e-post: [javascript protected email address] eller telefon: 076-0391683