Jonathan Lundborg, KBT-terapeut med pre-coreutbildning i ISTDP och masterexamen i sociologi samt kandidatexamen i socialantropologi och filosofi från Lunds universitet. Bedriver behandlingsarbete under handledning, deltar i vårdplanering samt hälso- och sjukvårdsadministration.

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel.