/03c34997-4c7f-42b2-823b-ceebbaa71e4e.jpeg

John Lundborg

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och certifierad ISTDP-terapeut från Ersta Sköndal högskola. Jag har magisterexamen i huvudämnet pedagogisk psykologi från Lunds universitet och kandidatexamen från Uppsala universitet. Jag har varit doktorand vid Göteborgs universitet och är intresserad av klinisk medveten närvaro. Efter mina akademiska studier har jag åtta års klinisk högskoleutbildning i psykodynamisk psykoterapi PDT och intensiv psykodynamisk korttidsterapi ISTDP på avancerad nivå. Jag arbetar uteslutande som privatpraktiserande psykoterapeut.

Medlem i föreningarna: ISTDP, SEPT, RPC. 

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel.