John Lundborg

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och certifierad ISTDP-terapeut från Ersta Sköndal högskola. Jag har magisterexamen i huvudämnet pedagogisk psykologi från Lunds universitet och kandidatexamen från Uppsala universitet. Jag har varit doktorand vid Göteborgs universitet och är intresserad av postfenomenologi och videobaserade mikroanalyser av affektivt lärande i ISTDP. Efter mina akademiska studier har jag åtta års klinisk högskoleutbildning i psykodynamisk psykoterapi PDT och intensiv psykodynamisk korttidsterapi ISTDP på avancerad nivå. Jag arbetar uteslutande som privatpraktiserande psykoterapeut med ISTDP. Tidigare har jag arbetat som psykoterapeut på S:t Lukas psykoterapimottagningar i Kristianstad, Helsingborg, Malmö.

Medlem i föreningarna: ISTDP, SEPT, RPC. 

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel och ett yrke som är reglerat. Det är enbart personer med psykoterapeututbildning som kan ansöka om legitimation. I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om legitimation, ensamrätt till yrke och skyddad yrkestitel.

 

 

 

 

Kontakt

Kontakta mig för mer information eller om du vill göra en förfrågan. Jag kommer tyvärr inte alltid att kunna svara samma dag, men jag återkommer så fort jag har möjlighet. Rekommenderar att du använder kontaktformuläret nedan. 


(Lämna tom)

Telefon

076-0391683

Besöksadress:

Psykoterapimottagning ISTDP, Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö.

Kontakt mellan sessionerna

Du kan kontakta mig mellan sessionerna. E-post eller SMS är det enklaste sättet då jag ofta är upptagen i samtal. Men notera att även om du kan kontakta mig så diskuterar jag inte kliniska frågor över e-post eller på SMS. Jag gör mitt bästa för att svara dig omgående, men kan inte försäkra dig om det särskilt inte under helgerna.

Akut

Vid händelse av nödsituation kontakta vuxenpsykiatrisk akutmottagning i Malmö på telefon: 040-338000 / adress: Carl-Bertil Laurells gata 7, plan 1, Malmö. Om du söker vård för lättare psykisk ohälsa som inte är akut kontakta i första hand din vårdcentral.