Fakta

Firmanamn: Leg psykoterapeut John Lundborg Psykoterapimottagning ISTDP

Organisationsnr: 631016507801

 

Angående ackreditering till hälsoval psykoterapi.

För mig är alltid individens integritet och specifika behov det fundament som en förtroendefull psykoterapeutisk process bygger på. Det betyder att jag valt att inte ackreditera mig till Hälsoval psykoterapi för privata vårdgivare i Region Skåne. Mina övervägande vilar på att ingen utomstående ska få insyn i psykoterapiprocessen, inga journalkopior skickas till vårdcentral och jag har valt att inte ha någon kontakt med arbetsgivare, försäkringskassa eller andra myndigheter. Tiden i psykoterapi ska enbart motiveras av individens specifika fokus och förutsättningar, man ska få kunna arbeta med sin målsättning såväl tidsbegränsat som icke tidsbegränsat så länge som man själv behöver och vill. För att möjliggöra detta så har jag valt att enbart arbeta med en tidseffektiv psykodynamisk terapimetod ISTDP som har ett starkt forskningsstöd avseende flera psykiatriska diagnoser och ett antal olika RCT-studier är genomförda. För att ekonomiskt underlätta för privatbetalande har jag också valt att ha ett generellt nedsatt arvode.