THE

The Human Element är inte psykoterapi utan pedagogiska principer som syftar till att öka människors medvetenhet och utveckla mellanmänskliga relationer. Kärnan är människors möjlighet och inneboende potential som gör att hon kan reda ut sina svårigheter, om hon får kontakt med personer som har en accepterande och utmanande inställning. Principerna förordar individens spontanta nyfikenhet.

Nedan följer en förteckning på externa uppdrag där jag på olika vis arbetat för att underlätta för mänskligt samspel utanför terapirummet.

2019

Region Skåne, Koncernstaben 

2018

Migrationsverket, region syd

2018

Stiftelsen Skånska Landskap

2017

Fackförbundet Vision

2017

Region Skåne, Koncernkontoret

2016

Försäkringskassan, kompetensforum

2015

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

2015

Eslövs kommun, utbildning och barnomsorg

2014

Högskolan i Kristianstad HKR

2014

Softronic AB

2014

DS Smith

2014

SCA

2013

Skånes universitetssjukhus

2013

Primärvården Skåne

2013

Försäkringskassan

2012

Skånes kommunförbund

2012

Östergötlands länsmuseum

2011

Regionservice, Region Skåne

2011

Uppsala kommun, Socialförvaltningen

2010

Växjö stiftskansli, Svenska kyrkan

2010

Psykiatri Skåne

2010

Vellinge kommun

2009

Malmö stad

2008

Kalmar kommun, Kulturförvaltningen

2008

Kriminalvården

2008

Lunds Energikoncernen

2008

Vellinge kommun

2008

Managementenheten, Försvarsmakten

2008

Lunds Energikoncernen

2008

Procordia Food

2008

Lunds Energikoncernen

2007

Procordia Food

2007

Posten Meddelande

2006

Regionförbundet Kalmar län

2006

Östergötlands Länsmuseum

2005

Riksantikvarieämbetet, RAÄ-UV

2005

Lunds kommun

2005

Kiviksmusteri AB

2005

ESBE AB

2004

Region- och länsbibliotek i södra Sverige

2004

ICA AB

2003

Burlövs kommun

2002

SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten

2002

Folktandvården Södra Bohuslän

2002

GK teknik och fastighetsserviceAB

2002

Region Skåne, Primärvården

2002

VG-regionen, Kultur & bibliotek

2002

Sahlgrenska Sjukhuset

2002

PEAB

2002

NOSAM

2001

MAS Universitetssjukhuset

2001

Landskrona Lasarett, operationsenheten

2001

Posten Meddelande AB

2001

Primärvården Skåne

2001

Accor Hotell Danmark

2001

Lunds Universitetssjukhus, Röntgen

2000

Tarkett Sommer AB

1998

AMU-gruppen HADAR