personalstöd EAP

Employee Assistance Program är den tjänst som på svenska kallas för personalstöd. De flesta medarbetare får någon gång behov av professionellt stöd för att hantera arbetsrelaterade och/eller privata svårigheter och problem. På arbetsplatsen kan det röra sig om konflikter, arbetsrelationer, stress och utmattning. Privat kan det handla om dödsfall, relationsproblem, separation och andra svårigheter som oro, ångest och nedstämdhet.

Med professionell erfarenhet från flertalet organisationer och arbetsplatser har jag utvecklat ett flexibelt. tillgängligt och effektivt koncept för personalstöd som bygger på konfidentialitet och konsultation. Medarbetares svårigheter och bekymmer såväl professionellt och privat som personligt kan lyftas och ventileras med en specialist som finns där för att hjälpa. Konsultationen ger medarbetare möjlighet till förebyggande insatser i hälsofrämjande riktning som stärker de egna resurserna och minskar risken för att utveckla ohälsa. Ett tillgängligt stöd för personalen.

Medarbetaren tar själv initiativ till konsultation genom att kontakta mig och väljer om samtalet ska ske på telefon eller om man vill boka en tid för att träffas. Jag är tillgänglig alla vardagar klockan 08:00-20:00.

Telefonen är bemannad mellan klockan 8:00 - 9:00 övrig tid lämnar man meddelande därefter bokar vi tillsammans en tid som passar bättre. I avtalet med arbetsgivaren bestäms vanligen en ram på max 3-5 samtal/år för de som kontaktar personalstödet. Arbetsgivaren erhåller en regelbunden avidentifierad återkoppling av nyttjande och trender.

Mottagningen är även öppen för anställda och arbetsgivare som inte har avtal men som ändå har behov personalstöd. Kontakta mig för prisuppgift och utformning av tjänsten.