EAP (Employee Assistance Program) är den tjänst som på svenska kallas för personalstöd. De flesta  personer och personalgrupper får någon gång behov av professionellt stöd för att hantera arbetsrelaterade eller privata svårigheter och problem. På arbetsplatsen kan det röra sig om konflikter, arbetsrelationer, stress och utmattning eller förändringsprocesser och omställning. Privat kan det handla om emotionella och existentiella frågor, upplevelse av meningslöshet, förluster, relationsproblem, separationer och andra svårigheter som leder till oro, ångest och nedstämdhet.

Personalstöd erbjuds enskilda personer eller personalgrupper, beroende på problematik, samt i olika flexibla former som till exempel psykoterapi, processhandledning och personalutbildning. Det möjliggör förebyggande insatser som stärker de egna resurserna och minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Om avtal är upprättat så tar personal själv initiativ till externt personalstöd genom att kontakta mig och boka tid för att träffas. Om inte så beställer arbetsgivaren personalstödet löpande eller med fasta ramar. I avtalet med arbetsgivaren bestäms vanligen förutsättningar för de som kontaktar personalstödet. Arbetsgivaren erhåller en regelbunden avidentifierad återkoppling av nyttjande. Tjänsten är även öppen för personal och personalgrupper som inte har avtal, men som ändå har behov personalstöd. Kontakta mig för offert och utformning av tjänsten så den passar er verksamhet så bra som möjligt.