Personbedömning

Vi hjälper uppdragsgivare med personbedömning baserat på psykologisk forskning. Det betyder att vi konsulteras för bedömning av en persons kapacitet, egenskaper och förmåga i ett avgränsat avseende i förhållande till en viss uppgift, roll eller befattning. Informationen analyseras och sammanställs på ett systematiskt sätt och presenteras sedan för uppdragsgivaren och återkopplas till personen/kandidaten. Även eventuella riskbeteenden, impulsivitet och destruktiva drag identifieras för att säkerställa att urvalet blir rätt. Konsultation och intervjuer baseras på psykodynamiskt teori och enbart certifierade testinstrument om personlighet används.

Om du eller din verksamhet är intresserad av att få mer information om eller hjälp med personbedömning är du välkommen att höra av dig.