INFO

De svåraste sakerna är de enklaste och de enklaste sakerna de svåraste. För att inte glömma tar vi det en gång till. Lucilja Stupica, 2009.

Vi vänder oss till dig som upplever psykiska svårigheter som exempelvis kortare eller längre perioder av oro, nedstämdhet eller smärtsam känslolöshet. Du kanske upplever dig överväldigad, stressad, frustrerad, spänd, förvirrad, irriterad, undvikande och risktagande. Eller du kanske upplever dig avstängd, ambivalent, likgiltig, tvivlande, kritisk, uppgiven, blockerad, uttröttad, frånkopplad, undergiven, kontrollerande och ensam.

Händer det att du fastnar i någon eller några av dessa svårigheter och är du villig att arbeta terapeutiskt för en förändring? Då är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi arbetar för att hjälpa människor som är intrasslade i svårigheter som dessa. De flesta av dessa problem och symtom kan variera i intensitet, varaktighet och komplexitet. Ibland utan att vi är medvetna om dem, men över tid kan de undergräva vår hälsa, självständighet och livskvalitet.

Avsikten med behandlingen är att förbättra ditt psykiska mående, din hälsa och öka närvaron av inre känslomässig kapacitet, så att du i slutändan blir mer känslomässigt fri och i gemenskap med andra. Beroende på vem du är och dina omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av känslostegring, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja din begåvning, bibehålla en realistisk känsla av dig själv, ha mer tillfredsställande upplevelser, förstå dig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större flexibilitet, men i ärlighetens namn, ibland händer ingenting. Vi sitter bara tillsammans.

Behandlingen anpassas alltid till dig och upplägget kan både vara tidsbegränsat eller icke-tidsbegränsat, fokuserat eller mer förutsättningslöst beroende på det kontrakt som vi kommer överens om att arbeta utifrån.

Det viktigaste är att vi tar vid där du befinner dig och finner ut vad som är mest viktigt för dig. Att välja en psykoterapeut som du fungerar bra med är viktigt. För att löpande förbättra terapiprocessen för dig använder jag mig inledningsvis av videoinspelning som verktyg. Något som jag varmt rekommenderar. Allt material hanteras naturligtvis konfidentiellt och syftar till att erbjuda dig den bästa möjliga terapeutisk behandling.

  • Bedömningssamtal med provterapi omfattar några sessioner på 90 min om du är privat sökande, om du kommer på remiss så är sessionerna 45 min. De första sessionerna vänder sig till dig som behöver påbörja, eller få ett bättre underlag för din förändring men där du inte behöver ha någon önskan om fortsatt behandling, men även till dig som vill påbörja ett förändringsarbete, där du kanske upplever osäkerhet om vad som egentligen är ditt inre känslomässiga problem.
  • Återbesök, omfattar sessioner på 45-90 min, 1-2 ggr/v om du är privat sökande, 45 min om du kommer med remiss, och är för dig som efter nybesöket vill arbeta vidare med din förändring och önskar en icke-tidsbegränsad eller tidsbegränsad behandling.
  • Egenterapi, observera att jag prioriterar personer som söker psykoterapi privat. Jag är inte utbildningsterapeut eller handledare och tar inte emot studenter inom ramen för något offentligt utbildningsmoment.
  • Terapiblock omfattar olika varianter av upplägg men längre en 90 min. Till exempel 3 tim/dag eller 3+3 tim/2 dagar och är för dig som vill arbeta särskilt intensivt för att komma vidare med ditt problem eller av praktiska orsaker som resväg, etc.
  • Uppföljning efter avslutad behandling sker enligt överenskommelse.
  • Pris för privatbetalande i terapi är 900 kr/session.
  • Arvodet för utvecklingsinsatser baserat på ISTDP/THE för individer och grupper i företag och organisationer är 3000 kr/tim exkl. moms.