Info

Psykoterapimottagningen vänder sig till personer som upplever psykiska svårigheter och symtom som exempelvis ökad oro och ångest, kortare eller längre perioder av nedstämdhet, smärtsam känslolöshet och som är villiga att arbeta terapeutiskt med förändring.

Att förändras är inte nödvändigtvis enkelt, men det är möjligt. Affektfokuserat arbete i form av intensiv psykodynamisk korttidsterapi eller långtidsterapi har som mål att förbättra den psykiska hälsan, men behandlingen syftar även till ökad positiv närvaro av egen inre känslomässig kapacitet. Beroende på person och omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av sinnesrörelser och känslor, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja sin begåvning, bibehålla en realistisk känsla av sig själv, ha mer tillfredsställande sexuella upplevelser, förstå sig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större frihet och flexibilitet.

Efter det första samtalet kommer vi att ha en bra uppfattning av var dina utmaningar finns och vad för saker vi behöver göra för att du ska kunna må bättre.

Behandlingen anpassas alltid till individen och strävar efter att vara så optimal som möjligt. Upplägget kan både vara tidsbegränsat eller icke-tidsbegränsat beroende på den problemformulering som vi kommer överens om att arbeta med. Det viktigaste är att vi tar vid där du befinner dig och finner ut vad som är mest viktigt för dig.

  • Konsultation omfattar 90 min och vänder sig till personer som behöver en uppstart eller omstart i sitt förändringsarbete men där det inte behöver finnas något behov eller önskan om fortsatt terapeutisk behandling.
  • Nybesök med försöksterapi omfattar också 90 min och vänder sig till personer som vill starta upp ett terapeutiskt förändringsarbete kring ett specifikt problem, även om det finns en osäkerhet vad som egentligen är problemmet.
  • Tidsbegränsad korttidsterapi (ISTDP) med återbesök som omfattar 45 eller 90 min vänder sig till personer som efter nybesöket vill arbeta vidare med sin förändring (3-30 sessioner, flexibla tider).
  • Kontinuerlig långtidsterapi (PDT) 1-2 ggr/v, (45 min på fast tidpunkt varje vecka) erbjuds som alternativ till personer som vill utforska viktiga frågor i sitt liv och önskar en längre icke-tidsavgränsad kontakt och terapeutisk behandling.
  • Egenterapi i form av tidsbegränsad intensiv dynamisk korttidsterapi erbjuds till kandidater och studenter på psykoterapeut- och psykologprogrammen. Intyg lämnas på begäran.
  • Blockterapi omfattar 3+3 terapitimmar under två dagar.
  • Uppföljning efter avslutad terapi sker enligt överenskommelse.

Intensiv psykodynamisk korttidsterapi har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv med patienter som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering, ätstörning och personlighetsproblem.

För att löpande utveckla och effektivisera terapiprocessen använder jag mig oftast, precis som andra legitimerade psykoterapeuter med ISTDP-specialisering, av videoinspelning som verktyg. Detta är inte obligatoriskt utan frivilligt, men något som jag rekommenderar för att vi ska kunna arbeta så individanpassat och tidseffektivt som möjligt. Allt material hanteras med sekretess.

Mottagningen med kontor ligger nära Fridhemstorget i Malmö och är lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel, cykel och bil. Nedsatt pris för privatbetalande i terapi är 820 kr per 45 min. Kontakta mig för mer information eller för bokning enligt nedan. Det går också bra att använda kontaktformuläret.

  • Adress: Nordlinds väg 95, Malmö /  KARTA

  • Telefon: 076-0391683 / tel.tid: mån-fre: 08.00-20.00

  • E-post: [javascript protected email address]

De som söker mig erbjuds tid för en första konsultation eller ett nybesök inom en till två veckor. Om telefonsvararen är påslagen ringer jag alltid tillbaka samma dag under mina öppettider (mån-fre, 8.00-20.00).