Välkommen!

Mottagningen vänder sig till privatpersoner som upplever psykiska svårigheter som nedstämdhet, ensamhet, meningslöshet, utmattning, relationsproblem, psykosomatiska reaktioner och ångest som ibland leder till panik samt tvång.

Att förändras så att man mår bättre är inte nödvändigtvis enkelt, men det är möjligt. Målet med psykoterapi inkluderar symtomremission, men omfattar även den positiva närvaron av psykiska resurser, affekter och förmågor. Beroende på person och omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av emotioner och känslor, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja sin begåvning, bibehålla en realistisk känsla av sig själv, ha mer tillfredsställande sexuella upplevelser, förstå sig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större frihet och flexibilitet.

Efter det första och andra samtalet kommer vi att ha en bra uppfattning av var dina utmaningar finns och vad för saker vi behöver göra för att du ska kunna må bättre.

Behandlingen anpassas alltid till individen och strävar efter att vara så optimal som möjligt. ISTDP kan både vara tidsbegränsad, men även icke tidsbegränsad beroende på den problemformulering som vi kommer överens om att arbeta med. Det viktigaste är att vi startar där du befinner dig och finner ut vad som är mest viktigt för dig.

  • Nybesök omfattar vanligen 135 min, du erbjuds nybesök inom två veckor
  • Återbesök omfattar 45 eller 90 min (flexibla eller fasta tider)
  • Uppföljning sker efter 1 år, 5 år, 10 år (enligt överenskommelse)

Det första samtalet (samtalen) är alltid lite längre då målet är att vi ska få ett så välgrundat underlag som möjligt för en behandlingsplan och förutsättningar att starta upp en patientsäker och effektiv behandlingsprocess. Psykoterapi som behandlingsinsats har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv med patienter som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering, ätstörning och personlighetsproblem.

ISTDP erbjuds även som blockterapi koncentrerat, tex. (4 x 90 min) under två terapidagar med efterföljande uppföljning.

För att löpande utveckla och effektivisera terapiprocessen använder jag mig oftast, precis som andra legitimerade psykoterapeuter med ISTDP-specialisering, av videoinspelning som verktyg. Detta är inte obligatoriskt utan frivilligt, men något som jag rekommenderar för att vi ska kunna arbeta så individanpassat och tidseffektivt som möjligt. Allt material hanteras naturligtvis offline och under sekretess och med konfidentialitet. Välkommen att kontakta mig om du vill boka nybesök. Behöver vi fortsätta arbetet och om du trivs med mig och jag bedömer att jag kan bidra till din förändring bokar vi in ytteligare besök. 

Mottagningen med kontor och handledningslokaler ligger nära Fridhemstorget i Malmö och är lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel, cykel och bil. Nedsatt pris för privatbetalande i terapi är 770 kr per 45 min. Kontakta mig för mer information eller för bokning av nybesök enligt nedan. Det går också bra att använda kontaktformuläret.

  • Adress: Nordlinds väg 95 / 217 73 MALMÖ KARTA
  • Telefon: 076-0391683 / tel.tid: mån-fre: 08.00-20.0
  • E-post: [javascript protected email address]


De som söker mig erbjuds tid för ett första nybesök inom en till två veckor. Om telefonsvararen är påslagen ringer jag alltid tillbaka samma dag under mina öppettider (mån-fre, 8.00-20.00).

Jag ser fram emot att träffa dig. Välkommen!