Jag vänder mig till dig som upplever psykiska svårigheter och symtom som exempelvis kortare eller längre perioder av oro, nedstämdhet eller smärtsam känslolöshet. Du kanske upplever dig överväldigad, stressad, frustrerad, spänd, förvirrad, irriterad, illamående, undvikande, självdestruktiv och risktagande. Eller du kanske upplever dig avstängd, ambivalent, likgiltig, tvivlande, kritisk, skamlig, uppgiven, blockerad, uttröttad, frånkopplad, undergiven, kontrollerande, trotsande och ensam.

Händer det att du fastnar i någon eller några av dessa svårigheter och är du villig att arbeta terapeutiskt för en förändring så är du välkommen att höra av dig till mig.

Jag är specialiserad på att hjälpa människor som är intrasslade i svårigheter som dessa. De flesta av dessa problem och symtom kan variera i intensitet, varaktighet och komplexitet. Ibland utan att vi är medvetna om dem, men över tid kan de undergräva vår känslomässiga hälsa, självständighet och livskvalitet.

Att förändras är inte nödvändigtvis enkelt, men det är möjligt. ISTDP är en psykodynamisk anknytnings- och affektfokuserad behandlingsform som inte passar alla då den just har ett tydligt känslomässigt fokus och kan ibland upplevas som en emotionellt utmanande process. Idealt hjälper behandlingen dig att komma till botten av dina problem och relations- och beteendemönster så att du i slutändan blir mer känslomässigt fri och i gemenskap med andra. Målet är alltid att förbättra ditt mående, din psykiska hälsa och öka din positiva närvaro av inre känslomässig kapacitet. Beroende på vem du är och dina omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av sinnesrörelser och känslostegring, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja din begåvning, bibehålla en realistisk känsla av dig själv, ha mer tillfredsställande sexuella upplevelser, förstå dig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större frihet och flexibilitet.

Efter nybesök med provterapi kommer vi att ha ett underlag kring dina specifika utmaningar och vad vi behöver göra för att du ska kunna må bättre.

Behandlingen behöver alltid anpassas till dig. Upplägget kan både vara tidsbegränsat eller icke-tidsbegränsat beroende på den problemformulering som vi kommer överens om att arbeta med. Det viktigaste är att vi tar vid där du befinner dig och finner ut vad som är mest viktigt för dig.

Att välja en terapeut som du fungerar bra med är mycket viktigt. Även om de flesta terapimodeller har ungefär samma genomsnittliga effektivitet, kan enskilda terapeuter variera väsentligt i effektivitet. För att löpande utveckla och effektivisera terapiprocessen använder jag mig av videoinspelning som verktyg. Något som jag varmt rekommenderar för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med din förändring. Allt material hanteras naturligtvis konfidentiellt och syftar till att erbjuda dig den bästa möjliga terapeutisk behandling.

Nybesök med provterapi omfattar 1,5-2,5 tim och vänder sig till dig som behöver en uppstart, omstart eller ett bättre underlag för din förändring, men där du inte behöver ha någon önskan om fortsatt behandling eller till dig som vill starta upp ett förändringsarbete med ett specifikt fokus, men där du kanske upplever en osäkerhet om vad som egentligen är ditt inre känslomässiga problem.

Återbesök, omfattar 45-90 min och är för dig som efter nybesöket vill arbeta vidare med din förändring och önskar en icke-tidsbegränsad eller tidsbegränsad behandling oftast upp till 25-50 sessioner. Återbesök ges även som online-sessioner med videolänk.

Egenterapi i form av tidsbegränsad behandling erbjuds till dig som är kandidat eller student på psykoterapeut- och psykologprogrammen. Intyg lämnas på begäran.

Terapiblock omfattar olika varianter av upplägg men längre en 90 min. Till exempel 3 tim/dag eller 3+3 tim/2 dagar och är för dig som vill arbeta särskilt intensivt för att komma vidare med ditt problem eller av praktiska orsaker som resväg, etc.

Uppföljning efter avslutad behandling sker enligt överenskommelse.

Pris för privatbetalande i terapi är 900 kr/session.