Vi vänder oss till dig som upplever psykiska svårigheter som exempelvis kortare eller längre perioder av oro, nedstämdhet eller smärtsam känslolöshet. Du kanske upplever dig överväldigad, stressad, frustrerad, spänd, förvirrad, irriterad, undvikande och risktagande. Eller du kanske upplever dig avstängd, ambivalent, likgiltig, tvivlande, kritisk, uppgiven, blockerad, uttröttad, frånkopplad, undergiven, kontrollerande och ensam.

Händer det att du fastnar i någon eller några av dessa svårigheter och är du villig att arbeta terapeutiskt för en förändring? Då är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi arbetar för att hjälpa människor som är intrasslade i svårigheter som dessa. De flesta problem och symtom kan variera i intensitet, varaktighet och komplexitet. Ibland utan att vi är medvetna om dem, men över tid kan de undergräva vår hälsa, självständighet och livskvalitet.

Avsikten med behandlingen är att förbättra ditt psykiska mående, din hälsa och öka närvaron av inre känslomässig kapacitet, så att du i slutändan blir mer känslomässigt fri och kan leva fullt ut. Beroende på vem du är och dina omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av känslostegring, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja din begåvning, bibehålla en realistisk känsla av dig själv, ha mer tillfredsställande upplevelser, förstå dig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större flexibilitet, men i ärlighetens namn, ibland händer ingenting.

Behandlingen anpassas till dig och upplägget kan både vara tidsbegränsat eller icke-tidsbegränsat, fokuserat eller mer förutsättningslöst beroende på vad vi kommer överens om.

  • Bedömningssamtal omfattar några sessioner på 45-90 min om du är privat sökande, om du kommer på remiss så är sessionerna 45 min. De första sessionerna vänder sig till dig som behöver påbörja, eller få ett bättre underlag för din förändring men där du inte behöver ha någon önskan om fortsatt behandling.
  • Återbesök, omfattar sessioner på 45-90 min, 1-2 ggr/v om du är privat sökande, 45 min om du kommer med remiss, och är för dig som efter nybesöket vill arbeta vidare med din förändring och önskar en icke-tidsbegränsad eller tidsbegränsad behandling.
  • Uppföljning efter avslutad behandling sker enligt överenskommelse.
  • Pris för privatbetalande i terapi (2023) är 1000 kr/session.