INFO

Vi vänder oss till dig som upplever psykiska svårigheter som exempelvis kortare eller längre perioder av oro, nedstämdhet eller smärtsam känslolöshet. Du kanske upplever dig överväldigad, frustrerad, spänd, förvirrad, undvikande, avstängd, ambivalent, likgiltig, tvivlande, uppgiven, uttröttad, självuppoffrande, kontrollerande eller ensam.

Händer det att du fastnar i någon eller några av dessa svårigheter och är du villig att arbeta för en förändring? Då är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi arbetar med psykoterapi för att hjälpa människor som är intrasslade i svårigheter som dessa. De flesta problem och symtom kan variera i intensitet, varaktighet och komplexitet. Ibland utan att vi är medvetna om dem, men över tid kan de undergräva vår hälsa, självständighet och livskvalitet.

Avsikten är att förbättra ditt psykiska mående, din hälsa och öka närvaron av inre känslomässig kapacitet, så att du blir mer känslomässigt fri och kan leva fullt ut. Beroende på dina omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av känslostegring, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja din begåvning, bibehålla en realistisk känsla av stabilitet, ha mer tillfredsställande upplevelser, förstå dig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större flexibilitet. 

Samtalskontakten kan både vara tidsbegränsad eller icke-tidsbegränsad, fokuserad eller mer förutsättningslös beroende på vad vi kommer överens om.