INFO

Jag vänder mig till dig som upplever psykiska svårigheter och symtom som exempelvis ångest, kortare eller längre perioder av depression eller smärtsam känslolöshet och som är villig att arbeta terapeutiskt för en förändring.

Att förändras är inte nödvändigtvis enkelt, men det är möjligt. ISTDP är en behandlingsform som inte passar alla då den har ett tydligt känslomässigt fokus och kan ibland upplevas som en positiv irriterande process. Målet är emellertid alltid att förbättra ditt mående, din psykiska hälsa och öka din positiva närvaro av inre känslomässig kapacitet. Beroende på person och omständigheter kan detta innebära förmågan att tolerera ett vidare spektra av sinnesrörelser och känslostegring, ha mer fullbordade relationer, mer effektivt utnyttja sin begåvning, bibehålla en realistisk känsla av sig själv, ha mer tillfredsställande sexuella upplevelser, förstå sig själv och andra på ett mer nyanserat sätt samt möta specifika utmaningar med större frihet och flexibilitet.

Efter det första samtalet eller samtalen kommer vi att ha ett underlag kring dina specifika utmaningar och vad vi behöver göra för att du ska kunna må bättre.

Behandlingen anpassas alltid till dig och strävar efter att vara så optimal som möjligt. Upplägget kan både vara tidsbegränsat eller icke-tidsbegränsat beroende på den problemformulering som vi kommer överens om att arbeta med. Det viktigaste är att vi tar vid där du befinner dig och finner ut vad som är mest viktigt för dig.

  • Nybesök med försöksterapi omfattar oftast 90 min upp till 3 tim och vänder sig till dig som behöver en uppstart, omstart eller ett bättre underlag för ditt förändringsarbete, men där du inte behöver ha någon önskan om fortsatt behandling eller till dig som vill starta upp ett förändringsarbete med ett specifikt fokus, men där du kanske upplever en osäkerhet om vad som egentligen är ditt inre känslomässiga problem.
  • Återbesök, omfattar 45-90 min och är för dig som efter nybesöket vill arbeta vidare med din förändring och önskar en icke-tidsbegränsad eller tidsbegränsad behandling oftast upp till 25-50 sessioner.
  • Egenterapi i form av tidsbegränsad behandling erbjuds till dig som är kandidat eller student på psykoterapeut- och psykologprogrammen. Intyg lämnas på begäran.
  • Blockterapi omfattar 3+3 tim/2 dagar och är för dig som vill arbeta särskilt intensivt under två dagar för att komma vidare med ditt problem.
  • Uppföljning efter avslutad behandling sker enligt överenskommelse.
  • Pris för privatbetalande i terapi är 900 kr/session.

ISTDP har utförligt blivit utforskad och visat sig vara effektiv med patienter som diagnosticerats med depression, ångest, somatisering, ätstörning och personlighetsproblem.

För att löpande utveckla och effektivisera terapiprocessen använder jag mig oftast, precis som andra legitimerade psykoterapeuter med ISTDP-specialisering, av videoinspelning som verktyg. Något som jag rekommenderar för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med din förändring. Allt material hanteras naturligtvis konfidentiellt.